CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet HOTAR’ın Atanmasına Dair Karar

Karar no : 2018/8 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve Üst KAdeme Kamu Yöneticisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Prof. Dr. Fatma Seniha Mükhet HOTAR atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ÇELİK’in Seçilmesine Dair Karar

Karar no : 2018/7 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. maddesinin b/1 bendi ve ÜSt Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçilmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya GÖKŞENLİ, Üyeliklerine İbrahim TAN ve Dr. Muhammed Mustafa İZGEÇ’in Atanmasına Dair Karar

Karar no : 2018/6 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya GÖKŞENLİ, üyeliklerine İbrahim TAN ve Dr. Muhammed Mustafa İZGEÇ, 4628 sayılı Kanunun 5. ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca atanmıştır.

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 10 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Resmi Gazete, İnternet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır.Ayrıca lüzum görüldüğü takdirde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilir.

Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 9 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Milletlerarası andlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması, nota teatisine konu teşkil etmesi veya bu andlaşmalara katılma bildirilerinin yapılması için atanacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu temsilcilerin yetkileri, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Bu kararlar, Resmı Gazete' de yayımlanmaz.

Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 8 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askeri Şura kurulmuştur. Yüksek Askeri Şuranın üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 7 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 6 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Cumhurbaşkanına

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 5 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, görevleri ve işleyişi, Cumhurbaşkanı adına, Kurul tarafından yapılacak denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili usul ve esasları, mensuplarının nitelikleri, atanmaları ve görevlendirilmeleri, görev ve yetk

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 4 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi