CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Genel Kurmay II. Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin GÜRAK'ın Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/4 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Gene Kurmay II. Başkanlığına, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgenral Metin GÜRAK(KR.PLT-1981-TOP.89)'ın atanmasına karar verilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral ümit Dündar'ın Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/3 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay II. Başkanı Orgenaral Ümit DÜNDAR(İs.1975-4)'ın atanmasına karar verilmiştir.

Genel Kurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER'in Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/2 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Genelkurmay Başkanlığına, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Kara Kuvvettleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler (Mu.1974-7)'in atanmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve Bakanlıklara Yapılan Atamalar Hakkında Karar

Karar no : 2018/1 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Ekli Listede adları yazılı şahıslar karşılarında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına ve Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlrında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 3 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usul ve esaslarını belirlemektir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar,bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşl

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 2 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve poisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 1 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliği temsil eder, Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.