CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Hasan BÜYÜKDEDE’nin Atanması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

Karar no : 2018/50 - 31 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30495

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hasan BüYÜKDERE atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Mehmet Fatih KACIR’ın Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/49 - 31 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30495

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Fatih KACIR atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Çetin Ali DÖNMEZ’in Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/48 - 31 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30495

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Çetin Ali DÖNMEZ atanmıştır.

11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar

Karar no : 7 - 31 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30495

11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar

Strateji ve Bütçe Başkanlığının Teşkilatlanması Tamamlanıncaya Kadar İlgili Kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına Verilen Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlık ve Uygulamasına İlişkin Görev ve Yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kullanılmasına Dair Karar

Karar no : 5 - 31 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30495

Strateji ve Bütçe Başkanlığının Teşkilatlanması Tamamlanıncaya Kadar İlgili Kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına Verilen Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlık ve Uygulamasına İlişkin Görev ve Yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kullanılmasına Dair Karar

2018/2019 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar no : 4 - 31 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30495

2018/2019 pazarlama yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürülüğe konulması, 4634 sayılı Şeker Kanununun3. maddesi gereğince karar verilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğüne, Celal UZUNKAYA’nın Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/47 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyi ÜNLÜ ve Şükran KODALAK atanmıştır.

Rekabet Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

Karar no : 2018/46 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyi ÜNLÜ ve Şükran KODALAK atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Zafer Çubukçu'nun Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/45 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Zafer Çubukçu Atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Fecir Alptekin'in Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/44 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Fecir Alptekin Atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Prof. Dr. Fahrettin Altun’un Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/43 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun Atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Naci AĞBAL’ın Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/42 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal Atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Reha Denemeç'in Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/41 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Reha Denemeç atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er'in Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/40 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İbrahim Er atanmıştır.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ayşe Ergezen'in Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/39 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30489

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ayşe Ergezen atanmıştır.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet Erdem'in Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/38 - 25 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30487

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Erdem atanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğüne, Abdulkadir URALOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/37 - 23 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30487

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal görevinden alınmış Karayolları Genel Müdürlüğüne, Abdulkadir Uraloğlu atanmıştır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Mithat Cansız'ın Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/36 - 23 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30487

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mithat Cansız atanmıştır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Alparslan Bayraktar'ın Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/35 - 23 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30487

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Alparslan Bayraktar atanmıştır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Abdullah Tancan'ın Atanması Hakkında Karar

Karar no : 2018/34 - 23 Temmuz 2018
Resmi gazete no : 30487

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Tancan atanmıştır.

Cumuhrbaşkanı Kararları, Kanun ve kararnamelere dayanarak Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlardır.