CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
GENELGE

Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2018/1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

GENELGE

2018/1


Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların; ekli listede gösterildiği şekilde, karşılarında belirtilen bakanlıklarla ilgilendirilmesi, 27/4/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ek:

Ek-1 ListeKURUM / KURLUŞMERCİ
1Tasarruf Mevduat Sigorta FonuCumhurbaşkanlığı
2Kişisel Verileri Koruma KanunuAdalet Bakanlığı
3Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik KurumuAdalet Bakanlığı
4Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
5Nükleer Düzenleme KurumuEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
6Bankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuHazine ve Maliye Bakanlığı
7Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları KurumuHazine ve Maliye Bakanlığı
8Sermaye Piyasası Kurulu BaşkanlığıHazine ve Maliye Bakanlığı
9Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasıHazine ve Maliye Bakanlığı
10Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim ŞİrketiHazine ve Maliye Bakanlığı
11Türkiye Halk Bankası Anonim ŞİrketiHazine ve Maliye Bakanlığı
12Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim OrtaklığıHazine ve Maliye Bakanlığı
13Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel MüdürlüğüHazine ve Maliye Bakanlığı
14Merkezi Finans ve İhale BirimiHazine ve Maliye Bakanlığı
15Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaşkanlığıKültür ve turizm Bakanlığı
16Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş Genel MüdürlüğüTicaret Bakanlığı

Not: Bu Listede yer almayan kurum ve kuruluşların bağlılık, ilgililik ve ilişkililik durumları ilgili kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilmiştir.