CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Atanmasına Dair Karar

2018/11 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/11

Marmara Üniversitesi  Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve Üst KAdeme Kamu Yöneticisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Prof. Dr.Erol ÖZVAR atanmıştır.

14 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI