CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar

2018/17 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

17 Temmuz 2018
30481 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/14

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155. ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9. maddeleri gereğince, (mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Mühakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU seçilmiştir.

16 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI