CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi Bilgin’in Atanması Hakkında Karar

2018/19 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

21 Temmuz 2018
30485 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/19

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Üst Kademe kamu Yöneticileri ile Kamu ve Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Hilmi BİLGİN atanmıştır.

20 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI