CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer Arısoy'un Atanması Hakkında Karar

2018/26 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

21 Temmuz 2018
30485 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/26

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Üst Kademe kamu Yöneticileri ile Kamu ve Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Ömer Arısoy atanmıştır.

20 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI