CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Abdullah Tancan'ın Atanması Hakkında Karar

2018/34 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

23 Temmuz 2018
30487 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/34

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Üst Kademe kamu Yöneticileri ile Kamu ve Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Abdullah Tancan atanmıştır.

23 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI