CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet Erdem'in Atanması Hakkında Karar

2018/38 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

25 Temmuz 2018
30487 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/38

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Üst Kademe kamu Yöneticileri ile Kamu ve Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Ahmet Erdem atanmıştır.

23 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI