CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ayşe Ergezen'in Atanması Hakkında Karar

2018/39 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

25 Temmuz 2018
30489 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/39

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Üst Kademe kamu Yöneticileri ile Kamu ve Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Ayşe Ergezen atanmıştır.

25 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI