CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Genel Kurmay II. Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin GÜRAK'ın Atanması Hakkında Karar

2018/4 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

10 Temmuz 2018
30474 nolu Resmi Gazete

Gene Kurmay II. Başkanlığına, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgenral Metin GÜRAK(KR.PLT-1981-TOP.89)'ın atanmasına karar verilmiştir.

9 Temmuz 2018

   Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI