CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Reha Denemeç'in Atanması Hakkında Karar

2018/41 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

25 Temmuz 2018
30489 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/41

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Üst Kademe kamu Yöneticileri ile Kamu ve Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Reha Denemeç atanmıştır.

25 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI