CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Rekabet Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2018/46 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

25 Temmuz 2018
30489 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/46

Rekabet Kurulu üyeliklerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında Kanunun 22. maddesi ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyi ÜNLÜ ve Şükran KODALAK atanmıştır.

25 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI