CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Emniyet Genel Müdürlüğüne, Celal UZUNKAYA’nın Atanması Hakkında Karar

2018/47 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

25 Temmuz 2018
30489 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/46

Emniyet Genel Müdürlüğüne, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca Celal UZUNKAYA atanmıştır.

25 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI