CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya GÖKŞENLİ, Üyeliklerine İbrahim TAN ve Dr. Muhammed Mustafa İZGEÇ’in Atanmasına Dair Karar

2018/6 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/6

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Zekeriya GÖKŞENLİ, üyeliklerine İbrahim TAN ve Dr. Muhammed Mustafa İZGEÇ, 4628 sayılı Kanunun 5. ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca atanmıştır.

14 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI