CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet HOTAR’ın Atanmasına Dair Karar

2018/8 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/8

dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve Üst KAdeme Kamu Yöneticisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Prof. Dr. Fatma Seniha Mükhet HOTAR atanmıştır.

14 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI