CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

2018/2019 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar

4 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

31 Temmuz 2018
30495 nolu Resmi Gazete

Karar Sayısı : 4

2018/2019 pazarlama yılı şeker kotalarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürülüğe konulması, 4634 sayılı Şeker Kanununun 3. maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

30/07/2018 TARİHLİ VE 4 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ EKİ

KARAR

Şeker Kotası Tahsisi

MADDE 1 - (1) 2018/2019 Pazarlama Yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmiştir.

(2) Pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise Pancar Şekeri A kotasının %5'i oranıında 128 bin 250 ton olarak belirlenmiştir.

(3)Nişasta Bazlı Şeker kotası ülke toplam A kotasının %5'i oranında 135 bin ton olarak belirlenmiştir.

(4) 2018/2019 Pazarlama Yılı Pancar Şekeri A ve B kotası şirketler bazında;

 • Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş'ye 1.512.600 ton A kotası, 75.620 ton B kotası,
 • Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş'ye 435.500 ton A kotası, 21.780 ton B kotası,
 • Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş'ye 328.800 ton A kotası, 16.440 ton B kotası,
 • Keskinkılıç Gıda San. ve Tic A.Ş'ye 107.000 ton A kotası, 5.350 ton B kotası,
 • Amasya Şeker Fabrikası A.Ş'ye 74.300 ton A kotası, 3.720 ton B kotası,
 • Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş'ye 63.000 ton A kotası, 3.150 ton B kotası,
 • Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş'ye 43.800 ton A kotası, 2.190 ton B kotası,

(5) 2018/2019 Pazarlama Yılı Nişasta Bazlı Şeker şirketler bazında;

 • Cargill Tarım ve Gıda A.Ş'ye 59.166 ton A kotası,
 • Amylum Nişasta San. A.Ş'ye 41.994 ton A kotası,
 • PNS Pendik Nişasta San. A.Ş'ye 19.188 ton A kotası,
 • Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş'ye 8.678 ton A kotası,
 • Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş'ye 5.974 ton A kotası,

olarak tahsis edilmiştir.

(6) 2018/2019 Pazarlama Yılı Nişasta Bazlı Şeker Şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50sş glukoz olarak kullanılır;

(7) Bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları, 4634 sayılı Şeker Kanunun Çeçici 11. maddesi hükümleri çerçevesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş tarafından aktarılır.

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu karar 2018/2019 Pazarlama yılında geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.