CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

Strateji ve Bütçe Başkanlığının Teşkilatlanması Tamamlanıncaya Kadar İlgili Kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına Verilen Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlık ve Uygulamasına İlişkin Görev ve Yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kullanılmasına Dair Karar

5 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

31 Temmuz 2018
30495 nolu Resmi Gazete

Karar Sayısı :5

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 213. maddesinin birinci fıkrasının (ggg) bendiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca eklenen geçici 22. madde gereğince; Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar ilgili kanunlarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına verilen merkezi yönetim bütçesinin hazırlık ve uygulamasına ilişkin görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanı veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılmasına karar verilmiştir.

30 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI