CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARAR

11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar

7 Nolu Cumhurbaşkanı Kararı

31 Temmuz 2018
30495 nolu Resmi Gazete

Karar Sayısı :7

11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2,3,4,7 ve 8. maddeleri ile 10. maddesinin altı,yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9. maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

31 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI